0 เตือน "ไม่ล้างมือ" - brnskll.com

เตือน "ไม่ล้างมือ"

Didn't Wash Hands alarm, Gary Larson — The Far Side

เพื่อนเราที่ CDC ที่สร้างเป็น เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับซักผ้ามือ, ซึ่งเป็นมูลค่าเวลาอ่านผ่าน.

โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณของพวกเขา “แสดงศาสตร์” ส่วน. ;)

How to make your own เตือน "ไม่ล้างมือ" | ทำให้.

กล่าวว่า พี่ชายใหญ่, “ล้างมือของคุณ”

ทฤษฎีมากขึ้นในจมูก โดยวิธีสิ่งงาน:

ที่เกี่ยวข้อง:

แบ่งปันสิ่งที่คุณคิดว่า