0 น่าสนใจ คลังเก็บ - brnskll.com
ขณะนี้กำลังดูหมวดหมู่

น่าสนใจ

Avoid Long Delays in Instrument Decontamination, Reprocessing

Leaving instruments unprocessed for any period of time can lead to the development of biofilm. The recommendation is to begin the cleaning process as soon as possible. As a matter of fact, a number of manufacturer’s instructions for use (IFUs) are now specifying the time frame that cleaning should be implemented. This ranges from “immediately after use” to “within 10, 20 หรือ 30 นาที;” it varies with the device/instrument manufacturer. The manufacturer’s IFUs should always be followed.

ประธาน ’ s มุมจุด 69

ในฐานะประธานของสมาคม Piercers มืออาชีพ, ฉันมีคอลัมน์บทบรรณาธิการประจำในนิตยสารจุด. ปัญหา 69 editorial Some of

ประธาน ’ s มุมจุด 68

ในฐานะประธานของสมาคม Piercers มืออาชีพ, ฉันมีคอลัมน์บทบรรณาธิการประจำในนิตยสารจุด. ปัญหา 68 editorial As we

The Fabrikator by Bruce Sterling

THE FABRIKATOR WAS UGLY, noisy, a fire hazard, and it smelled. Borislav got it for the kids in the neighborhood.

One snowy morning, in his work gloves, long coat, and fur hat, he loudly power-sawed through the wall of his kiosk. He duct-taped and stapled the fabrikator into place.

The neighborhood kids caught on instantly. His new venture was a big hit.

The fabrikator made little plastic toys from 3-D computer models. After a week, the fab’s dirt-cheap toys literally turned into dirt. The fabbed toys just crumbled away, into a waxy, non-toxic substance that the smaller kids tended to chew.

Borislav had naturally figured that the brief lifetime of these toys might discourage the kids from buying them. This just wasn’t so. This wasn’t a bug: this was a feature. Every day after school, an eager gang of kids clustered around Borislav’s green kiosk. They slapped down their tinny pocket change with mittened hands. Then they exulted, quarreled, and sometimes even punched each other over the shining fab-cards.

The happy kid would stick the fab-card (adorned with some glossily fraudulent pic of the toy) into the fabrikator’s slot. After a hot, deeply exciting moment of hissing, spraying, and stinking, the fab would burp up a freshly minted dinosaur, baby doll, or toy fireman.

Foot traffic always brought foot traffic. The grownups slowed as they crunched the snowy street. They cast an eye at the many temptations ranked behind Borislav’s windows. Then they would impulse-buy. A football scarf, maybe. A pack of tissues for a sneezy nose.

Once again he was ahead of the game: the only kiosk in town with a fabrikator….

→ สิงหาคม 8, 2014

ฉีด somatic

นิคเสร็จเขาปริญญาปริญญาโทมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอในมาติกและวัฒนธรรมศึกษาใน 2002. โครงการสุดท้ายของเขา, "Somatic เจาะ: ศิลปะและพิธีกรรมของร่างกายเจาะ" portrays ประสบการณ์ของเขาในร่างกายพิธีกรรม ตลอดจน illuminates piercers' อื่น ๆ มุมมองในเรื่อง.

APP Conference soon!

  CONFERENCE IS ALMOST UPON US! THE CONFERENCE ADVANCED (ONLINE) REGISTRATION WILL SHUT DOWN AT MIDNIGHT ON MAY 17TH, PST ANY CHANGES TO YOUR REGISTRATION SHOULD

Semmelweis

แสดงของเขาบางทีถ้าเขาเป็นทูตมากขึ้น และดีกว่า สมมติฐานที่เขาจะมีการตอบสนองที่ดีจากเพื่อนร่วมงานของเขา

Brasil 2 สภา

Brian Skellie ในสภาการศึกษา 2 สำหรับมืออาชีพเนื้อหา Piercers ใน Brasil

ผ้าอ้อมตัด

ไม่ได้ใช้ตัดรายการสามารถใช้ใหม่มีการตัดต้นฉบับ re-sterilized?

กลับ explants ป่วย

ในการพัฒนานโยบายการกลับมาของ explants ป่วย [หรือเครื่องประดับกาย worn ก่อนหน้านี้ไปยังไคลเอนต์] มีหลายข้อสงสัยและปัญหาที่ต้องพิจารณา และระบุ.

ได้รับการ STATIM 2000 G4

Statia 2000 G4 Unboxing

ในแวบแรกที่ที่สี่รุ่นใหม่ STATIM รวดเร็ว 2000 หม้อนึ่งความดัน

Symbols.com

A fascinating guide to graphic symbols in western culture