0 ประติมากรรม คลังเก็บ - brnskll.com
ขณะนี้กำลังดูหมวดหมู่

ประติมากรรม

The Fabrikator by Bruce Sterling

THE FABRIKATOR WAS UGLY, noisy, a fire hazard, and it smelled. Borislav got it for the kids in the neighborhood.

One snowy morning, in his work gloves, long coat, and fur hat, he loudly power-sawed through the wall of his kiosk. He duct-taped and stapled the fabrikator into place.

The neighborhood kids caught on instantly. His new venture was a big hit.

The fabrikator made little plastic toys from 3-D computer models. After a week, the fab’s dirt-cheap toys literally turned into dirt. The fabbed toys just crumbled away, into a waxy, non-toxic substance that the smaller kids tended to chew.

Borislav had naturally figured that the brief lifetime of these toys might discourage the kids from buying them. This just wasn’t so. This wasn’t a bug: this was a feature. Every day after school, an eager gang of kids clustered around Borislav’s green kiosk. They slapped down their tinny pocket change with mittened hands. Then they exulted, quarreled, and sometimes even punched each other over the shining fab-cards.

The happy kid would stick the fab-card (adorned with some glossily fraudulent pic of the toy) into the fabrikator’s slot. After a hot, deeply exciting moment of hissing, spraying, and stinking, the fab would burp up a freshly minted dinosaur, baby doll, or toy fireman.

Foot traffic always brought foot traffic. The grownups slowed as they crunched the snowy street. They cast an eye at the many temptations ranked behind Borislav’s windows. Then they would impulse-buy. A football scarf, maybe. A pack of tissues for a sneezy nose.

Once again he was ahead of the game: the only kiosk in town with a fabrikator….

→ สิงหาคม 8, 2014

อโนไดซ์ไทเทเนี่ยมและไนโอเบียมเครื่องประดับร่างกาย

โอกาสในการอธิบาย และสาธิต jewlery เนื้อไทเทเนียม anodizing แก่เพื่อนร่วมงานของฉันในคนมักมีความสุข. สำหรับผู้ที่สนใจ, นี่คือพื้นฐานบางอย่าง. มีเทคนิคอื่น ๆ มากมาย, เคล็ดลับและเทคนิคที่ผมจะดีใจที่จะช่วยให้มีการถ้าคุณมีคำถาม.