0 Sterylizacja Archiwum - brnskll.com
Przeglądasz kategorię

Sterylizacja

Avoid Long Delays in Instrument Decontamination, Reprocessing

Leaving instruments unprocessed for any period of time can lead to the development of biofilm. The recommendation is to begin the cleaning process as soon as possible. As a matter of fact, a number of manufacturer’s instructions for use (IFUs) are now specifying the time frame that cleaning should be implemented. This ranges from “immediately after use” to “within 10, 20 lub 30 minut;” it varies with the device/instrument manufacturer. The manufacturer’s IFUs should always be followed.

APP: Punkt #73

Jako prezes Stowarzyszenia Zawodowych przebijających, Mam stałą rubrykę w magazynie redakcyjnej punkt. Problem 73 editorial Please enjoy

APP Konferencja wkrótce!

  Konferencja jest prawie na nas! KONFERENCJA ADVANCED (ONLINE) REJESTRACJA zostanie zamknięty o północy 17 maja, PST jakichkolwiek zmian w rejestracji powinna …

Dostać STATIM 2000 G4

Wytycznych FDA na Sterylizatory

Co Autoklawy są zatwierdzone do sterylizacji przedmiotów wydrążonych przez FDA?
Normy dla autoklawów, które można przetwarzać elementy z lumenów są publicznie dostępne w witrynie FDA.

Effects of Non-Condensable Gases (NCGs) on Steam Sterilisation Processes

A study conducted by Prof. von Eiff of University of Münster in hospitals in North Rhine Westphalia and Lower Saxony revealed that, in particular, 40% of hollow instruments released for use were not sterile (4). One reason for such problems is that the classic biological and/or well-integrated chemical indicators can attest to the sterility of supplies only at those locations at which they are positioned. But in general these indicators cannot be placed at those sites within the instrument which are most difficult to access, hence the established practice of using such indicators is not suitable for providing insights into the sterility of lumened devices.

Odważny

Welcome to Bravo! A fractionated vacuum autoclave from SciCan Buy a Bravo now BRAVO chamber autoclave Features Fractionated vacuum

Opakowanie jednorazowe

Nieużywane elementy owinięte można re-sterilized, ponowne używanie oryginalnego okłady?

Powrót mikropropagacji do pacjentów

W rozwoju polityki w zakresie powrotu mikropropagacji do pacjentów [lub biżuteria ciała wcześniej noszone do klientów] Istnieje wiele wątpliwości i problemów, które muszą być uznane i uwzględnione.

Sharpies do znakowania

“Większość Sharpies nie zostały zatwierdzone do użycia w przemyśle lub do wykorzystania w warunkach sterylizacji. Istnieje kilka markerów Sharpie, które odpowiadają D4236 normy ASTM, co oznacza, że produkt został oceniony przez toksykolog dla toksyczności ostrej i przewlekłej i arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS) Określa składniki jako stwarzające zagrożenie wszelkie przewlekłe choroby, wraz z instrukcjami bezpiecznego użytkowania. Długopisy, które są opatrzone pieczęcią AP z notacją “odpowiada ASTM D4236″ (patrz po prawej) są znaczniki, które mogą być używane do oznaczania pakietów.”

OPTIM 33TB protokół

Protokół do przełączania OPTIM 33 TB One-Step Cleaner środek dezynfekujący, i Quick Reference Guide do użytku tatuaż i Piercing