0 Sterilisering Arkiv - brnskll.com
Øyeblikket leser kategori

Sterilisering

Avoid Long Delays in Instrument Decontamination, Reprocessing

Leaving instruments unprocessed for any period of time can lead to the development of biofilm. The recommendation is to begin the cleaning process as soon as possible. As a matter of fact, a number of manufacturer’s instructions for use (IFUs) are now specifying the time frame that cleaning should be implemented. This ranges from “immediately after use” to “within 10, 20 eller 30 minutter;” it varies with the device/instrument manufacturer. The manufacturer’s IFUs should always be followed.

APP: The Point #73

As President of the Association of Professional Piercers, I have a regular editorial column in The Point magazine. Utgave 73 editorial Please enjoy

APP Conference soon!

  CONFERENCE IS ALMOST UPON US! THE CONFERENCE ADVANCED (ONLINE) REGISTRATION WILL SHUT DOWN AT MIDNIGHT ON MAY 17TH, PST ANY CHANGES TO YOUR REGISTRATION SHOULD

Få en STATIM 2000 G4

FDA veiledning om autoklaver

Hva autoklavene er godkjent for å sterilisere hul elementer av FDA?
Standardene for prosesseringstid som kan behandle elementer med lumen er offentlig tilgjengelig via webområdet FDA.

Effekter av ikke-kondenserbar gasser (NCGs) på Steam steriliseringsprosesser

“En studie utført av Prof. von Eiff av universitetet i Münster i sykehus i Nord Rhinen Westfalen og Niedersachsen avslørte at, spesielt, 40% hul instrumenter frigis for bruk var ikke sterilt (4). En grunn til slike problemer er at de klassiske biologiske og/eller godt integrert kjemiske indikatorene kan bevitne sterilitet av forsyninger bare på de plasseringene der de er plassert. Men generelt disse indikatorene kan ikke plasseres på de områdene i instrumentet som er mest vanskelig å få tilgang, Derfor er etablerte praksisen med å bruke slike indikatorer ikke egnet for å gi innsikt i sterilitet av lumened enheter.”

Brave

Welcome to Bravo! A fractionated vacuum autoclave from SciCan Buy a Bravo now BRAVO chamber autoclave Features Fractionated vacuum

Disponibel wrap

Ubrukte innpakket elementer, som kan være re-sterilized gjenbruk opprinnelige wraps?

Tilbake explants til pasienter

I å utvikle en politikk på retur av explants til pasienter [eller tidligere slitte kroppen smykker til klienter] Det er mange bekymringer og problemer som må vurderes og adressert.

Sharpies for merking

“De fleste Sharpies er ikke blitt godkjent for bruk i industrien eller til bruk i sterilisering-betingelser. Det er et par av Sharpie markører som følger ASTM standard D4236 som betyr at produktet har blitt evaluert av en toksikolog for akutte og kroniske toksisitet og HMS-databladet (SDS) identifiserer ingredienser som presenterer alle kronisk helsefare, sammen med instruksjoner for sikker bruk. Penner som bærer AP forsegle med notasjonen “overholder ASTM D4236″ (se til høyre) er markørene som kan brukes for merking din pakker.”

OPTIM 33TB protokollen

En protokoll for å skifte til OPTIM 33 TB ettrinns renere desinfeksjonsmiddel, og en rask referanseguide for tatovering og Piercing bruk