0 Γλυπτική Archives - brnskll.com
Currently browsing category

Γλυπτική

The Fabrikator by Bruce Sterling

THE FABRIKATOR WAS UGLY, noisy, a fire hazard, and it smelled. Borislav got it for the kids in the neighborhood.

One snowy morning, in his work gloves, long coat, and fur hat, he loudly power-sawed through the wall of his kiosk. He duct-taped and stapled the fabrikator into place.

The neighborhood kids caught on instantly. His new venture was a big hit.

The fabrikator made little plastic toys from 3-D computer models. After a week, the fab’s dirt-cheap toys literally turned into dirt. The fabbed toys just crumbled away, into a waxy, non-toxic substance that the smaller kids tended to chew.

Borislav had naturally figured that the brief lifetime of these toys might discourage the kids from buying them. This just wasn’t so. This wasn’t a bug: this was a feature. Every day after school, an eager gang of kids clustered around Borislav’s green kiosk. They slapped down their tinny pocket change with mittened hands. Then they exulted, quarreled, and sometimes even punched each other over the shining fab-cards.

The happy kid would stick the fab-card (adorned with some glossily fraudulent pic of the toy) into the fabrikator’s slot. After a hot, deeply exciting moment of hissing, spraying, and stinking, the fab would burp up a freshly minted dinosaur, baby doll, or toy fireman.

Foot traffic always brought foot traffic. The grownups slowed as they crunched the snowy street. They cast an eye at the many temptations ranked behind Borislav’s windows. Then they would impulse-buy. A football scarf, maybe. A pack of tissues for a sneezy nose.

Once again he was ahead of the game: the only kiosk in town with a fabrikator….

→ Αύγουστος 8, 2014

Ανοδίωση τιτανίου και Νιόβιο κοσμήματα σώματος

Την ευκαιρία να εξηγήσει και να αποδεικνύεται anodizing τιτανίου οργανισμός jewlery στους συναδέλφους μου στο πρόσωπο, είναι πάντα ευχάριστο. Για όσους από εσάς που ενδιαφέρονται, εδώ είναι μερικά από τα βασικά στοιχεία. Υπάρχουν πολλές άλλες τεχνικές, tips and tricks that I’ll be glad to help with if you have questions.