0 Αποστείρωση Archives - brnskll.com
Currently browsing category

Αποστείρωση

Avoid Long Delays in Instrument Decontamination, Reprocessing

Leaving instruments unprocessed for any period of time can lead to the development of biofilm. The recommendation is to begin the cleaning process as soon as possible. As a matter of fact, a number of manufacturer’s instructions for use (IFUs) are now specifying the time frame that cleaning should be implemented. This ranges from “immediately after use” to “within 10, 20 ή 30 πρακτικά;” it varies with the device/instrument manufacturer. The manufacturer’s IFUs should always be followed.

APP: Το Point #73

As President of the Association of Professional Piercers, I have a regular editorial column in The Point magazine. Ζήτημα 73 editorial Please enjoy

Researchers Develop Off-Grid Sterilization with Solar Steam

Αρχικό άρθρο: Researchers Develop Off-Grid Sterilization with Solar Steam. Πνευματικά δικαιώματα 2013 by Virgo Publishing http://www.infectioncontroltoday.com/ Posted on: 07/22/2013 Rice University graduate student

APP Conference soon!

  CONFERENCE IS ALMOST UPON US! THE CONFERENCE ADVANCED (ONLINE) REGISTRATION WILL SHUT DOWN AT MIDNIGHT ON MAY 17TH, PST ANY CHANGES TO YOUR REGISTRATION SHOULD

Αποκτήστε ένα STATIM 2000 G4

Οδηγίες FDA για αποστειρωτές

Τι Αυτόκλειστα εγκρίνονται για την αποστείρωση κοίλα αντικείμενα από το FDA?
Τα πρότυπα για κλιβάνους αποστείρωσης που μπορεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία με μονάδες λούμεν είναι προσιτοί στο κοινό μέσω του site της FDA.

Effects of Non-Condensable Gases (NCGs) on Steam Sterilisation Processes

A study conducted by Prof. von Eiff of University of Münster in hospitals in North Rhine Westphalia and Lower Saxony revealed that, in particular, 40% of hollow instruments released for use were not sterile (4). One reason for such problems is that the classic biological and/or well-integrated chemical indicators can attest to the sterility of supplies only at those locations at which they are positioned. But in general these indicators cannot be placed at those sites within the instrument which are most difficult to access, hence the established practice of using such indicators is not suitable for providing insights into the sterility of lumened devices.

Γενναίος

Welcome to Bravo! A fractionated vacuum autoclave from SciCan Buy a Bravo now BRAVO chamber autoclave Features Fractionated vacuum

Αναδίπλωση του διαθέσιμου

Μπορεί να είναι re-sterilized επαναχρησιμοποίηση του αρχικού αναδιπλώνει αχρησιμοποίητα αναδιπλωμένο στοιχεία?

Επιστρέφοντας έκφυτα σε ασθενείς

Κατά την ανάπτυξη μιας πολιτικής για την επιστροφή του έκφυτα σε ασθενείς [ή προηγουμένως φθαρμένο Σώμα κοσμήματα σε υπολογιστές-πελάτες] Υπάρχουν πολλές ανησυχίες και ζητήματα που πρέπει να θεωρούνται και να αντιμετωπίζονται.

Sharpies για την τοποθέτηση ετικέτας

“Οι περισσότεροι Sharpies δεν έχουν επικυρωθεί για βιομηχανική χρήση ή για χρήση στις συνθήκες αποστείρωσης. Υπάρχουν δυο δείκτες Sharpie που είναι σύμφωνο με το πρότυπο ASTM D4236 πράγμα που σημαίνει ότι το προϊόν έχει αξιολογηθεί από μια toxicologist για την οξεία και χρόνια τοξικότητα και το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS) προσδιορίζει τα συστατικά ως παρουσιάζουν κίνδυνο για την τυχόν χρόνιες, μαζί με τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης. Το στυλό που φέρει η σφραγίδα AP με τη σημειογραφία “συμμορφώνεται με ASTM D4236″ (Δείτε δεξιά) είναι οι δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσθήκη ετικετών σε πακέτα σας.”

OPTIM 33TB πρωτόκολλο

Ένα πρωτόκολλο για εναλλαγή σε OPTIM 33 Απολυμαντικό καθαρότερο ενός βήματος TB, και ένα γρήγορο οδηγό αναφοράς για Tattoo και Piercing χρήση

Αποκτήστε ένα STATIM 2000 G4

STATIM 2000 G4 Unboxing

Μια πρώτη ματιά στη νέα γενιά τέταρτη η γρήγορη STATIM 2000 autoclave