0 APP: El punt de #73 - brnskll.com

APP: El punt de #73

Com a President de la Associació de Perforadors Professionals, Tinc una columna editorial regular en El punt de revista.

The point # 73 cover - Rob Hill eats fire while at camp APPEdició 73 Editorial

 

Please enjoy my article on asèpsia in the new issue of El punt de by the Associació de Perforadors Professionals

 

Comparteix el que penses